Det senaste om Pingstdagen

Här läser du det senaste kring Pingstdagen

På Wikipedia kan man läsa

Pingstdagen är den helgdag som brukar benämnas som ”kyrkans födelsedag”. Se vidare artikeln pingst.